Vanliga frågor från ombud/rådgivare om verklig huvudman

Här hittar du svar på vanliga frågor som vi får från ombud och rådgivare. 

Vem är det som ska anmäla?

Det är en behörig företrädare för företaget eller föreningen som ska anmäla verklig huvudman.

Hur gör jag som ombud när jag ska anmäla ett ärende?

Du som ombud kan inte anmäla verklig huvudman i vår e-tjänst, utan ska kontakta oss så skickar vi en blankett till dig.

Du ska ha en fullmakt från företaget/kunden. Den behöver du inte skicka in till Bolagsverket om vi inte särskilt begär det.

Hur anmäler jag verklig huvudman för lagerbolag, där jag använder e-tjänsten Företagsärenden för ombud?

Du kan inte anmäla verklig huvudman i Företagsärenden för ombud. Du måste istället logga in i den nya e-tjänsten för vart och ett av lagerbolagen och anmäla verklig huvudman på det sättet.

Hur ändrar jag verklig huvudman i samband med att jag säljer ett lagerbolag?

Så länge du är behörig företrädare kan du gå in i e-tjänsten och anmäla ny verklig huvudman för det lagerbolag som du säljer.

I vissa andra ärenden gäller det datum då anmälan kom in till Bolagsverket som datum för när ändringen börjar gälla. Är det så för verklig huvudman också?

Nej, det datum anmälan kommer in spelar ingen roll, utöver att det fram till och med den 1 februari 2018 är gratis att anmäla.

Går det att anmäla på något annat sätt än i e-tjänsten?

Det går att ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt. Om vi beviljar dispensen skickar vi ut en blankett som företaget/föreningen kan använda.

I samband med att jag säljer ett lagerbolag jobbar jag ofta med papper. Går det inte att göra det med detta också?

Nej.

Kan ni ändra i de blanketter ni redan har, så jag kan anmäla verklig huvudman i samband med andra anmälningar?

Nej. Vi gör inte några ändringar i våra blanketter. Tänk också på att nybildade företag måste vara registrerade och ha fått ett organisationsnummer innan du kan anmäla någon verklig huvudman.    

Om ett moderbolag är börsnoterat, vad gäller då för ett dotterbolag som inte är börsnoterat?

Dotterbolag till ett börsnoterat företag ska inte göra en anmälan till registret.

Hur gör ni med utländska medborgare och andra som inte har någon e-legitimation?

De kan anlita ett ombud som gör anmälan åt dem eller söka dispens och göra sin anmälan på papper.

Om uppgiften om verklig huvudman inte stämmer – vad händer då?

Om vi ser att uppgiften saknas eller får veta att den inte stämmer, kan vi utdöma ett vite.

Måste aktiebolag fortfarande upprätta en aktiebok?

Ja, alla aktiebolag är skyldiga att ha en aktiebok. Registret över verkliga huvudmän är inget aktieägarregister och ersätter inte aktieboken. 

Film om verklig huvudman för dig som är ombud eller rådgivare