Om verklig huvudman – truster som förvaltas från Sverige

En trust där förvaltaren är bosatt i Sverige ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den som ytterst kontrollerar exempelvis en trust.

Vilka truster ska anmäla verklig huvudman?

En trust, eller liknande juridisk konstruktion, där förvaltaren är bosatt i Sverige ska anmäla verklig huvudman. En trust är inte en juridisk person enligt svensk lag. Därför är det förvaltaren av trusten som är ansvarig och som ska anmäla verklig huvudman.

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan ni kan anmäla verklig huvudman måste trusten ta reda på vem eller vilka det är.

Trusten ska även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar trusten.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till vem eller vilka de verkliga huvudmännen är. Trusten har alltså en eller flera verkliga huvudmän, men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst kontrollerar en trust. En verklig huvudman kan också vara den som tjänar på att någon annan agerar åt den. En person kan kontrollera en trust på olika sätt, exempelvis genom att vara:

  • instiftare
  • förvaltare av trusten eller företrädare för förvaltaren om den är en juridisk person
  • beskyddare av trusten
  • förmånstagare till trusten.

Det kan även finnas andra sätt och andra situationer som gör att en person utövar den yttersta kontrollen över trusten och därför är verklig huvudman.

Exempel

En person har instiftat en trust och förvaltaren bor i Sverige. Instiftaren är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.   

En person som bor i Sverige företräder en juridisk person som förvaltar en trust. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En person är beskyddare för en trust och förvaltaren bor i Sverige. Beskyddaren är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän. 

Fyra personer tillhör förmånstagarkretsen för en trust. Alla fyra är verkliga huvudmän. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

Förvaltaren har inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera instiftaren av en trust. Därför kan trusten inte avgöra vilken instiftare som är verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän. 

Anmäl verklig huvudman

När trusten tagit reda på vem eller vilka som är verkliga huvudmän ska du anmäla det till oss. Du ska också anmäla till oss om trusten inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

Anmälan gör du på en pappersblankett (inte i e-tjänsten). Det beror på att truster inte har något svenskt organisationsnummer. Förvaltaren av trusten är den som ska anmäla uppgifterna. Det kostar 250 kronor att göra en anmälan. Ring oss på 0771-670 670, så skickar vi en blankett.   

Om uppgifterna ändras ska trusten göra en ny utredning och en ny anmälan.   

Anmälan ska bland annat innehålla

  • trustens namn
  • organisationsnummer
  • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
  • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar trusten
  • omfattningen av kontrollen, i procent.