Om verklig huvudman – juridiska personer som inte har krav på sig att vara registrerade

Speciella regler om verklig huvudman gäller för de juridiska personer som inte är - och inte heller har något krav på sig att vara - registrerade hos någon myndighet, exempelvis en del föreningar. Många föreningar får ett organisationsnummer från Skatteverket, men det räknas inte som en registrering.  

Ni behöver bara anmäla i vissa fall

Juridiska personer som inte är, och inte behöver vara, registrerade ska bara utreda och anmäla verklig huvudman i samband med affärsförbindelser och vissa transaktioner, till exempel när de ska öppna ett bankkonto. Anmäl verklig huvudman (på papper) till Bolagsverket inom fyra veckor från det att ni har lämnat uppgifterna till en verksamhetsutövare, exempelvis en bank eller en mäklare. Ring oss på 0771-670 670 så skickar vi en blankett som ni ska använda.

Om ni inte har någon verklig huvudman behöver ni heller inte göra någon anmälan till Bolagsverket.

Anmäl styrelse om ni samlar in pengar

En juridisk person som

  • stadigvarande samlar in pengar som de ska ge bort till någon annan

ska även anmäla styrelseledamöter (eller motsvarande) och firmatecknare. Men om uppgifterna redan finns i ett offentligt register (ett myndighetsregister som vem som helst enkelt kan få information ur) behöver ni inte anmäla styrelsen igen.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst kontrollerar en juridisk person. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis genom att:

  • ha mer än 25 procent av rösterna genom andelar eller medlemskap
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person kontrollerar den juridiska personen tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partner.

Flera juridiska personer

I en grupp av flera juridiska personer, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag/den förening som ytterst äger de juridiska personerna i gruppen.

Anna kontrollerar 75 % av Ideella föreningen A som äger 100  % av Företag B, Anna är därför verklig huvudman i både Ideella föreningen A och Företag B.

Exempel på vem som är verklig huvudman

En ideell förening har 100 medlemmar där varje medlem har en röst. Ingen av medlemmarna  kontrollerar därför mer än 25 procent av föreningen. Alltså är ingen av dem verklig huvudman. Men det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.

En medlem i en oregistrerad förening kontrollerar genom sitt medlemskap mer än 25 procent av rösterna i föreningen. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

Två registrerade partner kontrollerar genom sina medlemskap 15 procent vardera av rösterna i en oregistrerad förening. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om föreningen kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över föreningen så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En medlem i ett oregistrerat trossamfund kontrollerar genom sitt medlemskap 10 procent av rösterna i trossamfundet. Personen har genom avtal med övriga medlemmar rätt att utse mer än hälften av ledamöterna. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En medlem i en oregistrerad förening kontrollerar genom sitt medlemskap 30 procent av rösterna i föreningen. Föreningen äger i sin tur ett annat aktiebolag till 100 procent. Personen är verklig huvudman i både föreningen och aktiebolaget.

Fyra medlemmar i en oregistrerad ideell förening kontrollerar 25 procent av rösterna i föreningen. Ingen av dem uppnår mer än 25 procent. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.