Om verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

Film om verklig huvudman för dig som är företagare

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Läs om specifika Regler för olika företags- och föreningsformer.

Anmälan till registret – så funkar det

Det är obligatoriskt att anmäla i vår e-tjänst. Det är alltså inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och beviljats dispens.

Företaget eller föreningen gör sin anmälan här på bolagsverket.se. Det kostar  250 kronor. En behörig företrädare loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID.

Ombud kan inte göra en anmälan i vår e-tjänst, utan ska kontakta oss.

Det är obligatoriskt att anmäla i vår e-tjänst, men du kan ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt. För att få dispens måste du visa att du har särskilda skäl som gör att du inte kan använda e-tjänsten. Vi ger alltid dispens från att anmäla elektroniskt om du inte kan få en svensk e-legitimation eller inte kan komma åt internet. Har du andra skäl gör vi en bedömning i varje enskilt fall.

Vill du veta mer om anmälan? Läs på sidan Så anmäler du verklig huvudman.

Varför måste du anmäla det här?

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

När började vi registrera verkliga huvudmän i Sverige?

Den 1 augusti 2017 började lagen om registrering av verkliga huvudmän att gälla i Sverige. Bolagsverket började därför registrera verkliga huvudmän den 1 september samma år. 

Vad är syftet med registret?

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilka måste anmäla verklig huvudman?

Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. De som måste anmäla verklig huvudman är bland annat:

 • Aktiebolag
 • Bankaktiebolag
 • Bostadsföreningar
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)
 • Filialer (det utländska företag som driver filialen)
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Handelsbolag
 • Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän
 • Kommanditbolag
 • Kooperativa hyresrättsföreningar
 • Medlemsbanker
 • Offentliga korporationer och anstalter
 • Sambruksföreningar
 • Samfällighetsföreningar
 • Sparbanker
 • Stiftelse
 • Tjänstepensionsaktiebolag
 • Tjänstepensionsförening
 • Trossamfund
 • Truster som förvaltas från Sverige
 • Understödsföreningar
 • Vattenförbund
 • ​Ömsesidiga försäkringsbolag
 • Ömsesidiga tjänstepensionsbolag

Även företag/föreningar (se listan ovan) som är försatta i konkurs men där konkursen inte är avslutad, ska anmäla verklig huvudman.

Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman:

 • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag) samt dotterbolag till dem
 • Dödsbon och konkursbon
 • Enkla bolag 
 • Enskilda näringsidkare
 • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
 • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande

Kundkännedom

Om du enligt penningtvättslagen är skyldig att arbeta med kundkännedom, exempelvis som bilhandlare, juvelerare eller redovisningskonsult, behöver du ta hänsyn till både lagen om registrering av verkliga huvudmän och penningtvättslagen. I penningtvättslagen står vad du ska göra när du fastställt om ett företag har en verklig huvudman eller inte.

Telefontider

Telefontider till registret över verkliga huvudmän är kl. 9–12.

Läs mer

Europaparlamentets och rådets direktiv ( EU) 2015/849 Länk till annan webbplats.

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8) Länk till annan webbplats.

Lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän Länk till annan webbplats.

Förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän Länk till annan webbplats.