Frågor om registret mot penningtvätt

Här samlar vi vanliga frågor om registret mot penningtvätt.

Kan en postväxel, check eller annan handling som styrker en inbetalning, exempelvis en bankkvittens likställas med kontanter?

Nej. Det är inte i fråga om kontanthandel i den mening som avses i lagen om penningtvätt. Eftersom betalningen av postväxeln har skett i en bank ligger kontroll- och rapporteringsskyldigheten hos banken.

Kan betalning med kort likställas med kontanter?

Nej, endast fysiska pengar som mynt och sedlar räknas som kontanter.

Hur ska näringsidkare med olika verksamhetsgrenar göra?

Varje verksamhetsgren bedöms för sig. Näringsidkaren måste därför anmäla sig till registret mot penningtvätt för den del av verksamheten som omfattas av reglerna för registret.

Exempel

En näringsidkare bedriver olika verksamhetsgrenar, som fastighetsmäklare och redovisningskonsult. Näringsidkaren är registrerad i fastighetsmäklarregistret. Näringsidkaren måste också anmäla sig till registret mot penningtvätt för den del av verksamheten som han eller hon bedriver som redovisningskonsult.

Ska ett enkelt bolag som drivs av två enskilda näringsidkare anmälas till registret mot penningtvätt?

Ett enkelt bolag är ingen juridisk person så anmälningsplikten gäller de två enskilda näringsidkare som är bolagsmän i det enkla bolaget.

Vad innebär det att jag som ombud och lagerbolagsbildare är skyldig att skaffa mig kännedom om mina kunder?

Det kan innebära att du måste skaffa dig kännedom om vilka som är dina kunder, exempelvis genom id-kontroll. Det är tillsynsmyndigheterna, alltså länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, som kan svara mer exakt på dessa frågor.