Patentombudsnämnden

Patentombudsnämndens logotyp

Patentombudsnämnden hanterar auktorisation och tillsyn över patentombud.

Från och med den 1 januari 2022 så är Patentombudsnämnden ett redovisningsobjekt hos Bolagsverket, detta innebär bland annat att de fakturor och avgifter som man betalar till Patentombudsnämnden nu går till Bolagsverket. Bolagsverket är nu värdmyndighet för Patentombudsnämnden.

Sök auktoriserat patentombud

I tjänsten kan du få en lista på samtliga auktoriserade patentombud eller söka fram specifika ombud, antingen på efternamn eller på den postort där det företag ombudet är kopplad till har sitt säte.

Anmäl kurser som du gått

Du som är auktoriserat patentombud ska varje år gå minst tio timmar strukturerad professionell vidareutbildning. Anmäl kurser som du har gått.

Anmäl dig till kunskapsprov

Som krav för auktorisation gäller bland annat att en sökande ska ha avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation.

Ansök om auktorisation

Du som vill bli auktoriserad som patentombud ansöker om auktorisation hos Patentombudsnämnden.

Anmäl ändringar

Om något ändras, exempelvis din adress, ska du direkt anmäla det till Patentombudsnämnden. Använd blanketten  Ändringsanmälan, nr 302 . Det kostar inget att ändra eller att avregistrera dig som patentombud.

Patentombudsnämndens uppgifter och Bolagsverkets roll

Patentombudsnämnden hanterar auktorisation av patentombud och tillsyn över auktoriserade patentombud. Patentombudsnämnden bildades den 1 juli 2010.

Bolagsverket är värdmyndighet till Patentombudsnämnden och ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över patentombuden.

Kontakt

Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall

E-postadress: patentombudsnamnden@patentombudsnamnden.se