Försäkringsförmedlare

Du som arbetar som försäkringsförmedlare ska registrera dig hos Bolagsverket. Vi har ett register över förmedlare där allmänheten gratis kan söka efter förmedlare för att se om de är registrerade eller inte.

Kolla om någon är registrerad

Du som vill kontrollera om en person eller ett företag är registrerat som försäkringsförmedlare kan söka gratis i Sök företagsinformation Länk till annan webbplats.för att få fram dessa uppgifter. Skriv in namn eller nummer (organisations- eller personnummer), välj sedan Försäkringsförmedlare i rullisten och tryck på knappen Sök.

Registrera dig

Du som arbetar med att förmedla försäkringar ska ansöka om tillstånd att bedriva försäkringsdistribution hos Finansinspektionen. Därefter måste du registrera dig hos Bolagsverket. Om du är knuten till ett försäkringsbolag (anknuten försäkringsförmedlare) behöver du inget tillstånd. Det räcker då med registrering hos oss. Förmedling av vissa pensionsförsäkringar och försäkringsbaserade investeringsprodukter (IBIPS) kräver dock att även en anknuten försäkringsförmedlare söker och får tillstånd från Finansinspektionen före registrering.

En försäkringsförmedlare arbetar professionellt med att

  • lägga fram eller föreslå försäkringsavtal samt utföra annat förberedande arbete
  • för någon annans räkning ingå försäkringsavtal
  • bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

En försäkringsförmedlare kan vara en svensk fysisk eller juridisk person.

Försäkringsförmedling som en sidoverksamhet

Om du förmedlar försäkringar vid sidan av din huvudsakliga verksamhet kan du registrera dig som sidoverksam försäkringsförmedlare eller som anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare.

Om du är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare före den 1 oktober 2018 och bedriver försäkringsförmedling vid sidan av din huvudsakliga verksamhet kanske du redan är en anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare. Det försäkringsföretag som du är anknuten till kan anmäla den uppgiften till Bolagsverket i en ändrings­anmälan om ni vill att det ska framgå av registret.

Registrera hos Bolagsverket

Registrera försäkringsförmedlare

Du måste registrera dig hos Bolagsverket senast sex månader efter det att du fått tillstånd från Finansinspektionen. Använd blanketten Anmälan om försäkringsförmedlare, nr 980.

Du ska själv skriva under anmälan. Om försäkringsförmedlaren är en juridisk person ska behörig firmatecknare i stället skriva under anmälan. Skicka också med en kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till försäkringsförmedling.

Registrera anknuten försäkringsförmedlare

Är du anknuten försäkringsförmedlare eller sidoverksam försäkringsförmedlare ska det försäkringsföretag eller den förmedlaren som du är anknuten till skicka in en anmälan till Bolagsverket. Använd blanketten Anmälan om anknuten försäkringsförmedlare, nr 981.

Behörig firmatecknare för försäkringsföretaget eller firmatecknaren för den försäkringsförmedlare som förmedlaren ska vara anknuten till ska skriva under anmälan.

Ändra registrerade uppgifter

Om något ändras ska du snarast anmäla det till oss. Använd blanketten Anmälan om försäkringsförmedlare, nr 980 eller Anmälan om anknuten försäkringsförmedlare, nr 981.

Avregistrera hos Bolagsverket

Avregistrera försäkringsförmedlare

Om du ska upphöra med din verksamhet ska du ansöka hos Finansinspektionen om återkallelse av ditt tillstånd. När Finansinspektionen har återkallat tillståndet meddelar de Bolagsverket. Bolagsverket avregistrerar därefter dig.

Avregistrera anknuten försäkringsförmedlare

En anmälan om att avregistrera en anknuten försäkringsförmedlare eller en anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare kan göras av försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren som man är anknuten till. Använd blanketten Avregistrering av anknuten försäkringsförmedlare, nr 982.

Anmälan ska vara undertecknad av en behörig firmatecknare. En anknuten försäkringsförmedlare som bedriver verksamhet där det krävs att den anknutne har ett eget tillstånd anmäler avregistrering själv.

Lagar

Försäkringsförmedlare omfattas av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution Länk till annan webbplats.. Alla försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn.

Tillsyn och tillståndsfrågor

Finansinspektionen Länk till annan webbplats.
Telefon: 08-408 980 00