Register över företagsinteckningar

När en företagsinteckning beviljats utfärdas ett företagsinteckningsbrev, antingen skriftligt eller elektroniskt. Samtliga företagsinteckningar skrivs in i företagsinteckningsregistret, men de elektroniska företagsinteckningsbreven registreras dessutom in i inteckningsbrevsregistret.

Det finns två register hos Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar. Det ena innehåller uppgifter om samtliga företagsinteckningar för en näringsidkare och det andra innehåller uppgifter om elektroniska företagsinteckningsbrev.

När en företagsinteckning beviljas skrivs beslutet in i Företagsinteckningsregistret och ett bevis om beslutet utfärdas. Alla uppgifter i Företagsinteckningsregistret är offentliga. De bevis som utfärdas kallas företagsinteckningsbrev.

Företagsinteckningsregistret

Samtliga företagsinteckningar som utfärdas skrivs in i Företagsinteckningsregistret. Där finns uppgift om företagsinteckningsbrevet är skriftligt eller elektroniskt.

Inteckningsbrevsregistret

Inteckningsbrevsregistret innehåller information om alla elektroniska företagsinteckningsbrev och om vilka som är inteckningsbrevshavare.  

Särskilt tillstånd för att vara inteckningsbrevshavare

Inteckningsbrevshavare är den person som har rätt att bestämma över ett specifikt inteckningsbrev. Det krävs ett särskilt tillstånd från Bolagsverket för att kunna få bli registrerad inteckningsbrevshavare. Kraven för att få bli inteckningsbrevshavare regleras i 12 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister Länk till annan webbplats..

Om det inte finns någon registrerad inteckningsbrevshavare för en företagsinteckning i inteckningsbrevsregistret, är det den person vars egendom är intecknad som anses vara inteckningsbrevshavare.

Uppgiften om vem som är registrerad inteckningsbrevshavare är som huvudregel sekretessbelagd i enlighet med 31 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats.. Är du behörig kan du få tillgång till vissa uppgifter genom vår e-tjänst Företagsinteckning Länk till annan webbplats..