Vi är inskrivningsmyndighet

Bolagsverket är inskrivningsmyndighet för företagsinteckningar och även myndighet för inteckningsbrevsregistret. Alla ansökningar om företagsinteckningar skickas till oss. Vi beviljar och registrerar företagsinteckningar och utfärdar företagsinteckningsbrev.

Genom att ansöka om inskrivning kan en näringsidkare (företagare) beviljas en företagsinteckning med ett visst belopp i sin näringsverksamhet. Detta gäller även för den som tänker starta som näringsidkare, men som ännu inte gjort det.

När en företagsinteckning beviljas skrivs beslutet in i företagsinteckningsregistret och ett bevis om beslutet utfärdas. De bevis som utfärdas kallas företagsinteckningsbrev och kan antingen ges ut på papper eller vara elektroniska. De elektroniska förs in i ett särskilt register, inteckningsbrevsregistret.

Samtliga uppgifter i företagsinteckningsregistret är offentliga.

I inteckningsbrevsregistret lagras elektroniska företagsinteckningsbrev

Att det är möjligt att ha elektroniska företagsinteckningsbrev beror på att vi fick en ny lag om inteckningsbrevsregister den 1 mars 2009 (SFS 2008:1075).

Inskrivningsmyndighetens adress

En ansökan om företagsinteckning skickas till följande adress:

Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall