Verksamhetsöverlåtelse

Om en näringsverksamhet överlåts och drivs vidare i ett annat företag kan det mottagande företaget få tillgodoräkna sig viss del av stämpelskatten.

För att få tillgodoräkna sig stämpelskatten måste det mottagande företaget göra följande:

  1. Ansöka om dödning av företagsinteckningar i det överlåtande företaget
  2. Samtidigt (på samma inskrivningsdag) ansöka om nyinteckning av företagsinteckningar i sitt företag (det mottagande företaget).

Förutsättningen för att få tillgodoräkna sig stämpelskatten av de dödade företagsinteckningarna är att ansökningshandlingarna kommer in till Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar inom 18 månader från överlåtelsen.

Inteckningsbrevshavarens förföljelserätt

Reglerna kring förföljelserätt innebär att om en företagare har överlåtit hela eller delar av sin näringsverksamhet, gäller företagshypoteket under en viss tid i den överlåtna hypoteksegendomen hos den som förvärvat den, det mottagande företaget.

Revisorsintyg

För att visa att det finns förföljelserätt ska ett revisorsintyg skickas in som styrker att den näringsverksamhet som bedrevs hos det överlåtande företaget har överlåtits till det mottagande företaget, som driver näringsverksamheten vidare.