Nyteckning och dödning

Stämpelskatten beräknas annorlunda om en ansökan om nyteckning och dödning av befintliga företagsinteckningar sker samtidigt.

Om ansökan om nyinteckning och dödning av befintliga företagsinteckningar sker samtidigt hos en företagare räknas stämpelskatten på skillnaden mellan det nyintecknade beloppet och beloppet av den eller de inteckningar som ska dödas.

Detta innebär att du betalar stämpelskatt enbart för den del av det nyintecknade beloppet som överstiger det inteckningsbelopp som ska dödas.

Att ansöka om nyteckning och dödning

Du använder blanketten  Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 för att ansöka om nyteckning och dödning. Detta markerar du i din ansökan.