Stämpelskatt

Stämpelskatt kallas den skatt som du ska betala för att ta ut en företagsinteckning. Skatten betalar du till Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar som är beskattningsmyndighet.

För företagsinteckningar är stämpelskatten tio kronor för varje fullt tusental kronor (1 procent) av det belopp som du vill inteckna.

Exempel

Om du ansöker om en företagsinteckning med beloppet 450 000 kronor, kommer stämpelskatten att kosta 4 500 kronor. (10 kronor x 450).

Du betalar stämpelskatten när företagsinteckningen beviljats

Din skyldighet att betala stämpelskatt uppkommer först när företagsinteckningen beviljas.

Vi utfärdar såväl skriftliga som elektroniska företagsinteckningsbrev.

Betala skriftliga företagsinteckningsbrev

Vi skickar en betalningsuppmaning till dig för skriftliga företagsinteckningsbrev. Först när vi har tagit emot betalningen skickar vi ut företagsinteckningsbrevet. Vi skickar det som rekommenderat brev.

För elektroniska företagsinteckningsbrev måste betalningen ske via autogiro.

Betala elektroniska företagsinteckningsbrev

Stämpelskatt och expeditionsavgift för elektroniska företagsinteckningsbrev betalar du via autogiro. Detta innebär att du måste ha autogiro hos oss när du ansöker om att ta ut en ny elektronisk företagsinteckning.

För att ansöka om autogiro hos oss, kontakta vår ekonomiavdelning. Ring 0771-670 670  eller bolagsverket@bolagsverket.se.