Ta bort anteckning om innehav

Har du en anteckning om företagsinteckningsbrev i företagsinteckningsregistret kan du ansöka hos oss om att ta bort denna anteckning.

Du kan ansöka om att ta bort ett antecknat innehav gällande företagsinteckningsbrev ur företagsinteckningsregistret.

Inteckningsnummer och namnteckning är viktigt

Ansökan ska innehålla uppgift om företagsinteckningens inteckningsnummer (dagboksnummer) och vara undertecknad av en företrädare för innehavaren.

Vem kan ansöka om att ta bort en anteckning om innehav?

Den som är registrerad som inteckningsbrevshavare i inteckningsbrevsregistret eller den som är att anse som inteckningsbrevshavare kan ansöka om att en anteckning om innehav i företagsinteckningsregistret tas bort (2 § lagen om inteckningsbrevsregister).

Du använder blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 för att ansöka om att få ditt innehav antecknat i företagsinteckningsregistret.

Adress

Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar
Bolagsverket Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall