Sammanföring

Hur gör du för att föra samman flera företagsinteckningar till en gemensam?

Du kan ansöka om att föra samman flera företagsinteckningar till en gemensam. Här kan du läsa om hur det går till.

De företagsinteckningar som du vill föra samman måste ha inbördes lika rätt eller gälla direkt efter varandra. Expeditionsavgiften för varje nytt utfärdat företagsinteckningsbrev är 570 kronor (momsfritt) .

Lägre belopp på den nya företagsinteckningen

Om du vill kan du ansöka om att den nya företagsinteckningen ska gälla till ett lägre belopp än det sammanlagda beloppet på de ursprungliga, nu sammanförda, företagsinteckningarna. Du anger detta i din ansökan till oss.

Sammanföring av skriftliga företagsinteckningsbrev

Skicka de skriftliga företagsinteckningsbreven till oss tillsammans med din ansökan. Du kan använda blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 . Ansökan måste vara undertecknad av behörig företrädare för näringsidkaren.

Sammanföring av elektroniska företagsinteckningsbrev

Du som är registrerad som inteckningsbrevshavare går in i e-tjänsten Företagsinteckning Länk till annan webbplats. och lägger en spärr på de företagsinteckningsbrev som ska sammanföras. Sedan skickar du in en skriftlig ansökan om sammanföring till oss. Du kan använda blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 .

Om de företagsinteckningar som du vill föra samman har elektroniska företagsinteckningsbrev måste samtliga brev ha samma registrerade inteckningsbrevshavare för att du ska kunna få din ansökan godkänd av oss.

Nytt företagsinteckningsbrev utfärdas som bevis

Beroende på vad du valt att ange i din ansökan kommer vi att utfärda ett nytt företagsinteckningsbrev som bevis på sammanföringen. Detta gör vi skriftligt eller elektroniskt beroende på vad du angett i din ansökan.