Anteckning om innehav

Har du ett företagsinteckningsbrev kan du ansöka om att få ditt innehav antecknat i företagsinteckningsregistret.

Den som har ett företagsinteckningsbrev kan ansöka om att få sitt innehav antecknat i företagsinteckningsregistret. I samband med en sådan ansökan behöver skriftliga inteckningsbrev endast visas upp om vi på Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar särskilt begär det. Att anteckna sitt innehav i företagsinteckningsregistret kostar ingenting.

Inteckningsnummer och namnteckning är viktigt

Ansökan ska innehålla uppgift om företagsinteckningens inteckningsnummer (dagboksnummer) och vara undertecknad av en företrädare för innehavaren.

Använd blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 för att ansöka om att få ditt innehav antecknat i företagsinteckningsregistret.