Dödande av förkommet företagsinteckningsbrev

Att döda ett företagsinteckningsinteckningsbrev innebär att det fysiska brevet dödas, men att företagsinteckningen finns kvar.

Ett skriftligt företagsinteckningsbrev kan dödas (tas bort ur företagsinteckningsregistret) om det har förstörts eller kommit bort. Ett elektroniskt företagsinteckningsbrev kan inte dödas.

För att kunna döda ett företagsinteckningsbrev behöver du skicka in en ansökan om detta till oss. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden, det vill säga den som har förlorat företagsinteckningsbrevet, eller av någon med fullmakt från sökanden. Använd blanketten Ansökan om dödande av förkommet företagsinteckningsbrev, nr 953 .

Hur ansöker jag om dödande av förkommet företagsinteckningsbrev?

  1. Fyll i och skicka in blanketten Ansökan om dödande av förkommet företagsinteckningsbrev, nr 953 till oss.
  2. När vi har alla uppgifter vi behöver, meddelar vi ägaren av den intecknade egendomen (näringsidkaren) om din ansökan.
  3. Vi kungör ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar i minst ett år. I föreläggandet uppmanar vi den som vet något om företagsinteckningsbrevet att anmäla det till oss.
  4. Vi skickar ett beslut.

Företagsinteckningen finns kvar

Att döda företagsinteckningsinteckningsbrevet innebär att den fysiska handlingen dödas, men att företagsinteckningen finns kvar. Om vi beslutar att döda företagsinteckningsbrevet kan den som har förlorat brevet ansöka om ett nytt hos oss. För att ansöka om att få ett nytt företagsinteckningsbrev utfärdat ska du använda blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 .

Adress

Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar
Bolagsverket Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall