Dödande av förkommen handling

Om ditt skriftliga företagsinteckningsbrev förstörts eller kommit bort kan du få ett nytt utfärdat av oss. Du kan även döda en befintlig företagsinteckning utan att visa upp företagsinteckningsbrevet.

De företagsinteckningsbrev som vi utfärdar kan vara antingen skriftliga eller elektroniska.

Ett skriftligt företagsinteckningsbrev kan dödas om det har förstörts eller har kommit bort, men ett elektroniskt kan inte dödas.

Dödande av förkommet företagsinteckningsbrev

Om ett skriftligt företagsinteckningsbrev förstörts eller kommit bort finns särskilda bestämmelser som gör det möjligt att få företagsinteckningsbrevet dödat och ett nytt utfärdat i stället. Ansök med blanketten Ansökan om dödande av förkommet företagsinteckningsbrev, nr 953 .

Döda företagsinteckning utan att företagsinteckningsbrevet kan visas upp

Om ett skriftligt företagsinteckningsbrev har kommit bort kan det också vara möjligt att döda företagsinteckningen trots att företagsinteckningsbrevet inte kan visas upp. Ansök om det med blanketten Ansökan om dödande av företagsinteckning enligt lagen om dödande av förkommen handling, nr 954 .