Döda en företagsinteckning

Vill du döda en företagsinteckning ska du skicka en skriftlig ansökan om det till oss.

För att en företagsinteckning ska kunna dödas krävs att det finns ett medgivande från företagsinteckningsbrevets innehavare, vanligen borgenären. Du ansöker om att döda en företagsinteckning på blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950.

När företagsinteckningen dödats är den utan verkan. Vi utfärdar ett inskrivningsbevis på detta.

Skriftliga företagsinteckningsbrev

De skriftliga företagsinteckningsbrev som är utfärdade för de inteckningar som du önskar döda, måste du skicka till oss på Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar.

Elektroniska företagsinteckningsbrev

Är företagsinteckningsbrevet elektroniskt ska du använda blankett Ansökan i inskrivningsärende, nr 950. Ligger företagsinteckningsbrevet i kreditgivares arkiv ska kreditgivaren lägga en spärr på företagsinteckningsbrevet som ska dödas.