Om Sök företagsinformation

I e-tjänsten Sök företagsinformation kan du gratis söka aktuell företagsinformation om svenska företag. Du kan köpa olika handlingar, exempelvis registreringsbevis, årsredovisningar och olika intyg på engelska. Du hittar även statistik om företag.

Gratis företagsinformation

I e-tjänsten Sök företagsinformation kan du gratis söka aktuell företagsinformation om svenska företag. Du kan se

 • om företaget har en status, exempelvis konkurs inledd
 • om företaget har pågående ärenden
 • företagets adress och säte
 • när företaget är registrerat
 • om företaget har registrerat ett särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk.

Vilka handlingar kan du köpa i e-tjänsten?

Du kan köpa följande handlingar på svenska:

 • registreringsbevis
 • årsredovisning
 • delårsrapport
 • bolagsordning
 • stadgar
 • ekonomisk plan
 • historiskt registreringsbevis
 • nuvarande uppdrag (för person och företag)
 • nuvarande och historiska uppdrag (för person)
 • bevis ur näringsförbudsregistret
 • bevis ur insolvensregistret över konkurser
 • bevis ur biträdesförbudsregistret
 • protokoll
 • revisionsberättelse i formaten XBRL och iXBRL
 • uppgifter ur registret över verkliga huvudmän.

Du kan köpa följande handlingar på engelska:

 • registreringsbevis
 • certificate of good standing
 • bolagsordning med intyg på engelska
 • stiftelseurkund med intyg på engelska
 • intyg på engelska för adressändring
 • intyg på engelska för årsredovisning
 • nuvarande uppdrag (för person och företag)
 • nuvarande och historiska uppdrag (för person)
 • bevis ur näringsförbudsregistret
 • bevis ur insolvensregistret över konkurser
 • uppgifter ur registret över verkliga huvudmän.


Hur betalar du för de handlingar du köper?

Du betalar med kort eller faktura.

Statistik om företag

Nyregistrerade företag

Statistiken innehåller antalet nyregistrerade företag i vårt register. Statistiken om aktiebolag inkluderar lagerbolag som har sålts men nyregistrerade lagerbolag finns inte med. Lagerbolag är företag som bildas enbart för att säljas vidare till en ny ägare.

Alla registrerade företag

Statistiken om alla registrerade företag innehåller befintliga företag i vårt register. Antalet registrerade företag påverkas av antalet nyregistrerade och avslutade företag. Statistiken för ett särskilt geografiskt område, exempelvis en kommun eller ett län, tar även hänsyn till de företag som har flyttat till eller från området.

Avslutade företag

Statistiken om avslutade företag innehåller företag som har avslutats på grund av konkurs, likvidation eller fusion samt företag som har avregistrerats eller upplösts.

Enskilda näringsidkare omfattar bara de som finns i vårt register

Statistiken om enskilda näringsidkare omfattar bara de företag som finns i vårt register. Många enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket.