E-tjänster

Du får alltid fördelar av att använda våra e-tjänster. Det blir enklare, effektivare, billigare eller snabbare.

Mina sidor på bolagsverket.se

I Mina sidor ser du dina företag och föreningar, aktuella uppgifter och ärenden. Du når våra e-tjänster och kan ladda ner registreringsbevis och årsredovisning utan kostnad.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Samlad information, verktyg och e-tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag eller förening.

Sök företagsinformation

I e-tjänsten Sök företagsinformation kan du gratis söka aktuell företagsinformation om svenska företag. Du kan även köpa olika handlingar, exempelvis registreringsbevis och årsredovisningar.

Näringslivsregistret Länk till annan webbplats.

Sök fakta om svenska företag och ladda ner årsredovisningar, registreringsbevis med mera.

Bolagsverkets app

I appen kan du se aktuella uppgifter om ditt företag, hålla koll på vad som händer i företaget, anmäla ny adress och ladda ner ditt registreringsbevis eller din årsredovisning. Snabbt, enkelt och kostnadsfritt!

Lämna in årsredovisningen digitalt

Du som har ett aktiebolag och som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2), kan lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.

Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in Länk till annan webbplats.

Se information om och betala ärenden hos Bolagsverket. För aktiebolag kan du se när senaste årsredovisningen eller delårsrapporten kommit in till Bolagsverket och om den är registrerad.

Verklig huvudman

För att du enkelt ska kunna anmäla verklig huvudman, har vi en e-tjänst. Det finns även en e-tjänst där du kan söka i registret.

Företagsärenden för ombud Länk till annan webbplats.

Du som hjälper andra företag att skicka in ärenden till Bolagsverket kan starta lagerbolag och ombilda dem, starta och göra ändringar i privata aktiebolag, samt hantera depositionskontot hos oss.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Sök, läs och registrera kungörelser.

Företagsinteckning Länk till annan webbplats.

Banker och andra kreditinstitut begär, konverterar och flyttar företagsinteckningsbrev.