Våra kunder

Vi vill att Bolagsverkets kunder ska vara nöjda med vår verksamhet och vår service. För att kunna arbeta mer strukturerat för att få nöjda kunder har vi delat upp våra kunder i fyra kundsegment: företagare och föreningsrepresentanter, ombud, banker och informationsbrukare.

Företagare och föreningsrepresentanter har egna verksamheter

Här finns alla de som driver företag eller jobbar med en förening. Företagare och föreningsrepresentanter har ärenden hos Bolagsverket som de själva eller ett ombud lämnat in. Det kan exempelvis vara någon som driver enskild näringsverksamhet, som sitter i styrelsen för ett aktiebolag eller är ordförande i en bostadsrättsförening.

Ombud hjälper andra med företagandet

Ombud företräder andra företagare och föreningar i deras kontakt med Bolagsverket. Ombuden har regelbunden kontakt med oss och är ett slags proffsanvändare. Många ombud är redovisningskonsulter, eller jobbar på revisionsbyråer och lämnar in ärenden och årsredovisningar åt andra.

Banker är mellanhand i bankärenden

Banker hjälper företag att hantera sina företagsinteckningar, samt utfärdar bankintyg för aktiebolag som håller på att starta. Här finns anställda på banker och andra kreditgivare.

Informationsbrukare använder vår registerinformation

Informationsbrukare söker och köper registerinformation från oss med olika syften. En del ska använda informationen för sin egen verksamhet, andra ska sälja den vidare. Det kan vara både företag och myndigheter.

Kontakt

Ulf Karnell
Telefon: 060-18 41 03
Mobil: 0708-66 22 36

ulf.karnell@bolagsverket.se