Kundundersökning 2021

I februari 2021 gjorde vi en undersökning för att få en bild av hur nöjda kunderna är med Bolagsverkets verksamhet och den service som erbjuds. Vi ligger, som i tidigare undersökningar, långt över genomsnittet jämfört med andra myndigheter och organisationer.

Nöjd kund-index (NKI) för 2021

Bolagsverkets Nöjd kund-index (NKI) för 2021 är 77 och index för förtroende är 86 på en hundragradig skala. Vi ligger, som i tidigare undersökningar, långt över genomsnittet jämfört med andra myndigheter och organisationer. Det genomsnittliga NKI-värdet för myndigheter i Sverige 2017 var 58*. Snittet från undersökningsföretaget Origo Groups samtliga organisationer under 2020 var 67.

* Resultat från Svenskt Kvalitetsindex som har genomfört intervjuer av kunder från åtta svenska myndigheter hösten 2017.

Texten före bilden beskriver innehållet i bilden.

Så gick undersökningen till

Undersökningen, som gjordes i form av en webbenkät, skickades ut via e-post till 16 000 kunder som haft ett ärende hos Bolagsverket under hösten 2020. Undersökningen skickades till företagare, föreningsrepresentanter, samt till de som köper företagsinformation och slutligen till ombud.

3 765 tog sig tid och svarade, det motsvarar en svarsfrekvens på 24 procent. Stort tack till er!

Hur räknas NKI ut?

NKI består av tre huvudfrågor:

  1. Din sammanfattade bedömning av din kontakt med Bolagsverket, hur nöjd är du då?
  2. Hur väl motsvarar Bolagsverket dina förväntningar?
  3. Tänk dig en perfekt myndighet för företag och företagande, hur nära eller långt ifrån är Bolagsverket?

Svaren på frågorna leder sedan till ett NKI-värde.

– Vi har jättehöga nöjdhetsvärden och även högt förtroende. Trygghet, tillgänglighet och information visar också fina siffror. När det gäller området information har vi något lägre nöjdhet jämfört med den förra undersökningen från 2018, säger Bolagsverkets Magdalena Gulliksson som är ansvarig för undersökningen.

Jag är imponerad över ert engagemang och välvilja. Det känns mycket proffsigt och jag är tacksam för ert stöd!

Vill ha kortare handläggningstider

Under 2020 registrerades långt fler aktiebolag än under 2019 och trenden är fortsatt uppåt. Det höga trycket har lett till längre handläggningstider för de som ska starta företag. På frågan "hur vi kan förbättra vår service till dig" var därför kortare handläggningstider ett av de vanligaste önskemålen. Det är nu fler som lyfter den frågan jämfört med den föregående undersökningen.

En del tycker också att det är svårt att hitta på webbplatserna bolagsverket.se och verksamt.se och att de känns föråldrade. Det borde inte kosta att köpa information är en annan synpunkt till oss på (avgiftsfinansierade) Bolagsverket.

Servicen jättebra - hemsidan är lite svår att hitta information på ...det går, men där kanske förbättringspotentialen är?

Sammanfattningsvis

Generellt är de som svarat på undersökningen väldigt nöjda med Bolagsverket. Det som skulle kunna få störst effekt för att öka nöjdheten är förbättrade webbplatser och kortare handläggningstider, och det är frågor som vi har extra fokus på.

Kontaktperson

Har du frågor om kundundersökningen eller vill läsa hela rapporten? Då kan du kontakta Magdalena Gulliksson, magdalena.gulliksson@bolagsverket.se.