Kundundersökning 2016

Våren 2016 genomförde Bolagsverket en omfattande kundundersökning för att mäta hur nöjda våra kunder, alltså bland annat företagare och föreningar, är med vår verksamhet och samtidigt ta reda på vilka förbättringar vi kan göra.

Undersökningen svarar på dessa frågor:

 • Hur nöjda är våra kunder med Bolagsverkets verksamhet?
 • Vilket förtroende har de för Bolagsverket?
 • Vad är viktigast för dem i kontakten med Bolagsverket?
 • Vilka områden bör vi fokusera på för att ytterligare öka nöjdheten och förtroendet för Bolagsverket?
Sagt av en företagare som svarade på kundundersökningen: Bolagsverket är Sveriges bästa myndighet. Enkelt att komma fram, trevligt bemötande och kunnig personal.

Sagt av en företagare som svarade på kundundersökningen.

Företagare och föreningar fortsatt nöjda med Bolagsverket

Utifrån tre av frågorna i undersökningen räknar man ut ett så kallat Nöjd kund-index (NKI). Bolagsverkets NKI för 2016 är 80. Det är ett högt resultat som ligger i nivå med resultatet från 2014. Resultatet kan också jämföras med genomsnittet för myndigheter på 64 (Svenskt kvalitetsindex 2015). Även förtroendet för Bolagsverket är högt; värdet är 87.

Tillgänglighet och information är viktigast

Det våra kunder tycker är viktigast i kontakten med oss är att de kan hantera sina ärenden enkelt och att det finns information som hjälper dem på vägen. Mest nöjda är kunderna med bemötandet de får från Bolagsverket, alltså att vi är trevliga och engagerade på exempelvis telefon.

Här är undersökningens sju frågeområden, med ett antal frågor inom varje område:

 • Tillgänglighet
 • Bemötande
 • Kompetens
 • Snabbhet
 • Kvalitet
 • Information
 • Kontaktsätt.
Sagt av en företagare som svarade på kundundersökningen: Jag hade nog aldrig klarat att starta företag om inte jag hade fått den fina hjälpen via verksamt.se plus Bolagsverket på nätet. Väldigt bra att man kan signa och skicka in material elektroniskt. Jag är väldigt nöjd so far, men har just startat så jag är fortfarande nybörjare.

Sagt av en företagare som svarade på kundundersökningen.

Unga och språksvaga minst nöjda

De som är under 24 år är mindre nöjda inom de flesta områden, exempelvis hur snabbt vi hanterar deras ärende och hur enkelt det är. Också de som säger sig ha dåliga kunskaper i svenska är mindre nöjda, främst med våra kontaktsätt och information. Mest nöjda är de som hjälper andra företag med ärenden, det vill säga, rådgivare och redovisningskonsulter.

Svårare att starta och driva företag

Vi bad också företagarna värdera hur enkelt eller svårt det är att starta och driva företag i Sverige idag. Det är tydligt att Bolagsverket och kontakten med oss inte är det som anses vara krångligt, utan att det är den sammantagna administration och kontakten med olika myndigheter som upplevs som onödigt krångligt. Det är också tydligt att de som använder e-legitimation i sin kontakt med myndigheter tycker att det är enklare.

Vilka personer vände sig undersökningen till?

Undersökningen vände sig till ett urval av personer som hade varit i kontakt med Bolagsverket i minst ett ärende under 2015. Det kan vara en person som har lämnat in ett registreringsärende eller årsredovisning till Bolagsverket, som gjort en beställning av till exempel ett registreringsbevis eller sökt i Näringslivsregistret.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät och som telefonintervjuer. Till vår hjälp hade vi företaget Markör AB som skickade ut enkäten, genomförde telefonintervjuerna och sammanställde resultatet.

Sagt av en företagare som svarade på kundundersökningen: Jag väntar på en digital lösning för inlämning av årsredovisningar!

Sagt av en företagare som svarade på kundundersökningen.

Förbättringsarbete under 2017

Vi har analyserat resultatet och bestämt att jobba vidare med några områden. Främst handlar det om att göra det enklare för företag och föreningar att hantera sina ärenden hos Bolagsverket. Det gör vi bland annat genom att förbättra våra webbplatser, utveckla befintliga och nya digitala tjänster och förstärka vår kundservice med exempelvis möjligheten att chatta med oss.

Kontaktperson

Har du frågor om kundundersökningen eller vill läsa hela rapporten? Då kan du kontakta Magdalena Gulliksson, magdalena.gulliksson@bolagsverket.se.