Kundundersökning 2014

Hösten 2014 genomförde Bolagsverket en omfattande kundundersökning för att mäta hur nöjda företagare och föreningar är med hela vår verksamhet och samtidigt ta reda på vilka förbättringar vi kan göra.

Undersökningen svarar på dessa frågor:

 • Vad är viktigast för kunderna?
 • Vilket förtroende har kunderna för Bolagsverket?
 • Vilka områden bör vi fokusera på för att ytterligare öka nöjdheten och förtroendet för Bolagsverket?

Våra kunder är nöjda och har högt förtroende för oss

– Resultatet visar att vi gör rätt saker och att vi är duktiga på att leva efter våra värdeord: kompetens, engagemang och kundnytta, säger Ulf Karnell, kommunikationschef. Vi kan bland mycket annat glädja oss åt att våra kunder har ett mycket högt förtroende för oss.

Utifrån tre av frågorna i undersökningen räknar man ut ett så kallat Nöjd kund-index (NKI). Bolagsverkets NKI är 81. Det är ett mycket högt resultat, som kan jämföras med genomsnittet för myndigheter på 63 (Svenskt kvalitetsindex 2014). Även förtroendet för Bolagsverket är högt; värdet är 88.

Snabbhet och tjänster/kontaktvägar är viktigast

Det våra kunder tycker är viktigast är att Bolagsverket snabbt hanterar deras ärenden och ger dem återkoppling samt att vi har de tjänster och kontaktvägar som de behöver. Företagare och de som jobbar med föreningar tycker att information är det viktigaste. Mest nöjda är kunderna med bemötandet de får från Bolagsverket, alltså att vi är trevliga och engagerade på exempelvis telefon och e-post.

Här är undersökningens sju frågeområden, med ett antal frågor inom varje område:

 • Tillgänglighet
 • Bemötande
 • Kompetens
 • Snabbhet
 • Kvalitet
 • Information
 • Tjänster och kontaktvägar.
Sagt av en företagare som svarade på kundundersökningen: Offentlig service när den är som bäst! Ni som jobbar där ska vara stolta!

Sagt av en företagare som svarade på kundundersökningen.

Vilka personer vände sig undersökningen till?

Undersökningen vände sig till ett urval av personer som hade varit i kontakt med Bolagsverket i minst ett ärende under 2014. Det kan vara en person som har lämnat in ett ärende till Bolagsverket, eller som gjort en beställning av till exempel ett bevis eller sökt i Näringslivsregistret eller Sök företagsfakta. Personerna svarade på en skala 1–10. Detta räknades sedan om till indextal mellan 1 och 100.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät och som telefonintervjuer. Till vår hjälp hade vi företaget Markör AB som skickade ut enkäten, genomförde telefonintervjuerna och sammanställde resultatet.

Förbättringsarbete under 2015

Vi har analyserat resultatet och bestämt att jobba vidare med några områden. Främst handlar det om att arbeta med vår snabbhet i ärendehandläggningen och information. Vi ser också att det är viktigt att prioritera arbetet med våra olika tjänster.

Här är en lista på områden som vi kommer att arbeta med under 2015:

 • Snabbare hantering av registreringsärenden, genom att bland annat prioritera nybildning av aktiebolag och styrelseändringar samt införa mer automatiserad handläggning
 • Bättre språk och innehåll i de föreläggande som vi skickar när ett ärende behöver kompletteras
 • Mer fokus på faserna drivande och utvecklande på verksamt.se för att ge företagarna mer stöd
 • Förbättringar av startsidan på bolagsverket.se så att det blir enklare att hitta rätt information
 • Förbättringar i våra e-tjänster så att de i högre grad möter användarnas behov.
Sagt av ett ombud som svarade på kundundersökningen: Skulle gärna se att e-tjänster täcker allt.

Sagt av ett ombud som svarade på kundundersökningen.

Kontaktperson

Har du frågor om kundundersökningen eller vill läsa hela rapporten? Då kan du kontakta Magdalena Gulliksson, magdalena.gulliksson@bolagsverket.se.