Bolagsverkets företagarpanel

Vill du bidra till utvecklingen av Bolagsverkets service och e-tjänster? Då kan du gå med i vår företagarpanel!

Deltagarna i Bolagsverkets företagarpanel hjälper oss att förbättra vår service och våra e-tjänster kring företag och företagande. När vi exempelvis utvecklar våra e-tjänster eller vill ha företagarnas syn på våra utskick eller meddelanden kontaktar vi deltagare i företagarpanelen. Vi genomför en intervju eller låter deltagare testa ett förslag på lösning för att få ett användarperspektiv på det vi gör.

Vi rekryterar till företagarpanelen på exempelvis mässor och evenemang om företag och företagande. Du kan också själv anmäla dig genom att skicka e-post till oss på foretagarpanel@bolagsverket.se.

Behandling av personuppgifter

Bolagsverket behandlar personuppgifter , namn, telefonnummer och e-postadress, om deltagare i företagarpanelen i ett särskilt register. Detta gör vi för att komma i kontakt med deltagare när vi behöver deras hjälp. Uppgifterna behandlas efter samtycke, som lämnas i samband med att du anmäler dig till företagarpanelen.

Kontakt

Vill du anmäla dig till företagarpanelen? Har du frågor? Skicka e-post till oss på foretagarpanel@bolagsverket.se.