Bolagsverkets motsvarighet i andra länder

Ibland får vi frågor om vilka myndigheter i andra länder som registrerar företag. Alltså utländska motsvarigheter till Bolagsverket. Här hittar du därför två länkar till olika listor över sådana myndigheter.   

Companies House, Bolagsverkets motsvarighet i Storbritannien, har en lista över registreringsmyndigheter i olika länder:

A list of overseas company registries Länk till annan webbplats.

European Commerce Register’s Forum (ECRF), ett samverkansforum för företagsregistreringsmyndigheter i Europa, har också en lista över registreringsmyndigheter i världen:

Worldwide Registers (ECRF) Länk till annan webbplats.