Om oss

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Bilden visar Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.

Vi ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Vi vill skapa en bra infrastruktur för tillväxt och ge företagsamma människor de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar. För att nå de målen samverkar vi med andra myndigheter.

Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. Hos oss kan du också köpa och söka företagsfakta från våra register. I samverkan med andra aktörer bidrar vi till en enklare vardag för företag och företagande.

Att starta ett företag ska vara enkelt, det ska gå snabbt och det ska bli rätt. Därför erbjuder vi information och digitala tjänster som ska hjälpa företagare. På verksamt.se kan du läsa om hur det går till att starta och driva företag och skicka in en anmälan om att starta företag.

Du som redan är företagare kan exempelvis i vår app se aktuella uppgifter om ditt företag, hålla koll på vad som händer i företaget, anmäla ny adress och ladda ner ditt registreringsbevis eller årsredovisning. Snabbt, enkelt och kostnadsfritt!

Bolagsverket finns i Sundsvall och har drygt 600 anställda. Vi är huvudsakligen en avgiftsfinansierad myndighet. Det innebär att vår verksamhet inte betalas med skattemedel, utan att vi istället tar ut avgifter för det vi gör. Om du har frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller kontaktformuläret här på webbplatsen. Vi som jobbar på Bolagsverket finns till för dig!

Annika Stenberg, generaldirektör Bolagsverket

Syfte

Vi skapar förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra.

Vision

Ett näringsliv där företagsinformation flödar fritt och skapar värde för samhället.

Uppdrag

Att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation.

Regeringens uppdrag till Bolagsverket kan du läsa om i regleringsbrev och förordning med instruktion, som finns på sidorna under Styr- och planeringsdokument.

Öppettider

Måndag–fredag kl. 9–15

Under och i anslutning till helgdagar kan våra öppettider vara förändrade.

Organisationsnummer

Bolagsverkets organisationsnummer är 202100-5489.