Bolagsverket

Vad vill du göra?

Håll koll på ditt företag med Mina sidor

På Mina sidor ser du aktuella uppgifter om dina företag och föreningar. Du kan också ladda ner ditt registreringsbevis utan kostnad och nå de e-tjänster som du behöver.

Under två år har Bolagsverket hjälpt Tillväxtverket genom att stötta upp med handläggning och kundtjänst. Den 31 maj upphör uppdraget.

Nya bestämmelser som börjar gälla i maj underlättar för Bolagsverket att samarbeta med andra myndigheter för att motverka brott.

Riksdagen har beslutat att återinföra den tillfälliga lagen för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor. Lagen trädde i kraft den 1 mars 2022 och gäller resten av året.