Samverkan

Har du en idé eller tjänst du tror skulle kunna utvecklas med hjälp av företagsinformation?

Genom att samarbeta med oss på Företagsdatalabbet kan vi tillsammans utforska vilken data som finns, i vilket format den finns, hur den kan och får användas och vilken potential som finns i att förädla den.

Vi kan vår data. Vi finns som stöd, inspiration och för att hjälpa till att förädla data eller hitta nya samarbetspartners. Företagsdatalabbet är behovsstyrt. Ser du nyttan vill vi hjälpa dig förverkliga den.

Vi jobbar på flera olika nivåer: från att tillhandahålla viss data till att finnas med genom ett helt use case där data hämtas från olika källor.

Demotjänst – så här fungerar det!

Här presenterar vi ett enkelt förslag på hur en tjänst skulle kunna se ut och fungera, baserat på öppen myndighetsdata. Förslaget är endast ett exempel och gjort på syntetiskt data och inget som nödvändigtvis går att bygga och erbjuda idag.

Om du har en idé på en ny tjänst, hör av dig till oss på Företagsdatalabbet så tittar vi på möjligheterna att ta fram labbdata som du kan använda för att testa och verifiera just din idé.

Läs om demotjänsten och testa den!

Läs mer

Läs mer om våra pågående projekt.

Kontakt

Vill du samarbeta? Välkommen att kontakta oss.