Öppna data

Här hittar du information om den öppna data som Bolagsverket erbjuder.

Vilken data skulle du vilja se här? Kontakta oss.

API för aktuell företagsinformation om aktiebolag – betaversion

Vårt API Aktuell företagsinformation om aktiebolag är till för dig som vill ha information om aktiebolag direkt från våra register.

API för aktuell företagsinformation om aktiebolag – betaversion

Statistik om företag och föreningar

Här hittar du all aktuell statistik om företag och föreningar i Sverige, både nyregistrerade och avslutade. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad.

Statistik om företag och föreningar

Statistik om företrädare

Här hittar du aktuell statistik om företrädare i företag och föreningar, alltså exempelvis ledamöter, suppleanter och verkställande direktörer. Du kan bland annat se statistik över ålder och kön. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad.

Statistik om företrädare

Statistik om revisorsförbehåll

Här hittar du aktuell statistik om antal nyregistrerade aktiebolag med och utan revisorsförbehåll för vald tidsperiod. Observera att statistiken för 2010 gäller från och med den 1 november.

Statistik om revisorsförbehåll

Statistik om räkenskapsår och förseningsavgifter

Här hittar du aktuell statistik om antal inkomna årsredovisningar per räkenskapsperiod för valt län samt hur stor andel som fått förseningsavgift.

Statistik om räkenskapsår och förseningsavgifter