Principer för Företagsdatalabbet

Här kan du läsa om våra principer.

  • Det är tillsammans som vi skapar innovation och samhällsnytta.
  • Labbet är mycket mer än data. Det är en möjliggörare och en mötesplats för inspiration och innovation.
  • Så mycket som möjligt av det data som publiceras i Företagsdatalabbet ska vara öppet.
  • All information som publiceras i Företagsdatalabbet är avgiftsfri.
  • I Företagsdatalabbet publiceras enbart labbdata.
  • Alla som labbar, registrerar ett medlemskap för tillgång till öppen labbdata.
  • Det är allas Företagsdatalabb – öppet, tillgängligt och enkelt.