Företagsdatalabbet

Företagsdatalabbet är något vi ska utveckla tillsammans. Vårt mål är att bygga en mötesplats där kompetenser hittar varandra, utforskar data och labbar på nya innovativa lösningar med hjälp av företagsinformation.

Använd Företagsdatalabbets API

Företagsdatalabbet har ett API som kan användas för att skapa innovativa lösningar. Med API:et kan du hämta historisk information om aktiebolag.