Vanliga frågor om företagskapning

Här hittar du svar på vanliga frågor om företagskapning.

Film: Skydda ditt företag mot kapning

Vad är en företagskapning?

En företagskapning sker genom att någon på falska grunder skaffar sig rätt att företräda ett företag. Syftet att ta ut pengar från företaget eller att köpa varor via företaget.

Vilka kan drabbas av en företagskapning?

En företagskapning kan drabba både företag och föreningar. Vilket företag som helst är en potentiell måltavla, men risken att drabbas är liten eftersom kapningarna är få till antalet. Men det tråkiga för det enskilda företaget är att konsekvenserna kan bli omfattande och det kan ta mycket tid och arbete för att ställa allt till rätta.

Vad kan hända om ditt företag blir kapat?

Om det kommer in en anmälan om ny styrelseledamot eller firmatecknare, så kan den personen börja att agera för företagets räkning. Hen kan ta ut pengar från banken, köpa varor och både ingå och säga upp avtal.

Hur kan du som företagare skydda dig?

Bästa sättet att skydda sig mot en kapning är att skaffa Bolagsverket app och en digital brevlåda. Du får en notis direkt i mobilen och ett säkert meddelande i din digitala brevlåda så fort det har kommit in en anmälan om ändring av styrelsen eller ny postadress. Då kan du snabbt agera och förhindra registrering av felaktiga uppgifter.

Skaffa digital brevlåda

Du behöver vara vaksam och beredd att agera snabbt om något verkar konstigt. Det kan vara om du får ett meddelande från Bolagsverket om att det har kommit in en ändring av styrelsen eller postadressen som du själv inte har skickat in. Det kan också vara att företagets post minskar drastiskt eller uteblir helt. Det kan även vara att du får en kopia av en kreditupplysning som du inte känner till eller en orderbekräftelse eller faktura på något som du faktiskt inte har beställt. Allt som avviker från det normala mönstret och verkar konstigt kan vara ett tecken på att något inte står rätt till.

Vad ska du göra om du misstänker att ditt företag blivit kapat?

Om du misstänker att ditt företag har blivit kapat så ska du kontakta Bolagsverket. Vi kan då titta på inkomna anmälningar och lämna ut uppgifter om vem som har skickat in anmälan. Vi kan också ge dig råd om hur du ska gå vidare.

Har någon obehörig försökt att kapa företaget eller faktiskt redan skaffat sig kontrollen över ditt företag, bör du göra en polisanmälan.

Har de felaktiga uppgifterna redan registrerats ska du så snabbt som möjligt anmäla de riktiga uppgifterna till Bolagsverket. Det gör du via vår tjänst på verksamt.se.

Kontakta också din bank, dina leverantörer, kunder och samarbetspartners och berätta vad som har hänt.

Hur kommer det sig att ett företag kan bli kapat?

Det ska vara enkelt att starta och driva företag. Och företagens myndighetskontakter ska vara enkla och smidiga. Tyvärr så kan det också medföra att bedragare ges större möjligheter att utföra den här typen av brott.

Vad gör Bolagsverket för att motverka företagskapning?

När vi får in en företrädarändring via vår e-tjänst på verksamt.se måste någon i den sittande styrelsen som har rätt att företräda företaget signera med en digital underskrift.

När vi får in en företrädarändring på blankett väntar vi minst 2 dagar innan vi gör en registrering. Om någon obehörig skickat in ändringen, hinner företagaren reagera och kontakta oss så att vi inte registrerar felaktiga uppgifter.