Bestyrkt kopia av pass

Skicka in en bestyrkt kopia av ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

När ska du skicka in en kopia av ett pass?

Vi vill ha bestyrkta kopior av ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Det gäller

 • styrelseledamöter
 • styrelsesuppleanter
 • verkställande direktör
 • vice verkställande direktörer
 • firmatecknare
 • bolagsmän.

Vi godtar bara pass

Vi ökar kontrollen av bland annat id-handlingar och godtar därför bara pass. Det gör vi för att säkerställa att de uppgifter som finns i våra register är korrekta och aktuella. Vi vill även förhindra att företag används som brottsverktyg.

All text ska vara läsbar

All text på kopian ska vara läsbar.

Kopian ska innehålla

 • namn
 • födelsedata
 • giltighetstid
 • namnteckning
 • foto.

Gör så här

1. Kopiera passet

Kopiera hela uppslaget, så att två sidor syns samtidigt.

2. Kontrollera att kopian är korrekt

Kontrollera att originalet och kopian är likadana. Enklast är att du är med när personen i fråga kopierar originalet för att kontrollera att inget förändrats. Ett annat sätt är att jämföra kopian med originalet efter kopieringen.

3. Intyga att kopian är korrekt

Skriv följande på pappret runt det kopierade passet:

 • att du intygar att kopian stämmer överens med originalet: ”Jag intygar att denna kopia överensstämmer med originalet”
 • namnteckning
 • namnförtydligande
 • telefonnummer.

Om du använder våra e-tjänster behöver du inte skriva ditt telefonnummer eftersom du legitimerar dig med din e-legitimation.

Vem kan bestyrka kopian av passet?

Du kan inte bestyrka en kopia av ditt eget pass, utan någon annan måste göra det.

Minst en person ska bestyrka att kopian är likadan som originalet. Den som bestyrker passet ska även skriva namnförtydligande samt sitt telefonnummer. Om det är flera personer som bestyrker kopian ska alla bestyrkanden vara i original.

Vi kan begära att en notarius publicus (en person som hjälper allmänheten med vissa uppgifter, utsedd av länsstyrelsen) ska bestyrka kopian.