Revisor i handelsbolag

Ett handelsbolag behöver oftast inte ha någon revisor. Det finns dock några situationer då ett handelsbolag ändå måste ha revisor.

Juridisk person som delägare

Ett handelsbolag med minst en juridisk person som delägare måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om det under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av dessa värden:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Anmäl revisorn till oss.

Stora handelsbolag med fysiska personer som delägare

I handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän krävs det en auktoriserad revisor om företaget betraktas som större. Anmäl revisorn till oss.

Ett handelsbolag som uppfyller minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren betraktas som större:

  • fler än 50 anställda (i medeltal)
  • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.