Revisionsberättelse krävs - årsredovisningsguiden för handelsbolag

Enligt det val du gjorde på föregående sida, måste handelsbolaget ha en auktoriserad eller godkänd revisor som ska lämna en revisionsberättelse.