Ingen revisionsberättelse krävs - årsredovisningsguiden för handelsbolag

Enligt det val du gjorde på föregående sida, måste inte handelsbolaget ha revisor och ingen revisionsberättelse behöver lämnas.