Förhandsgranskning av företagsnamn

Vill du veta om ditt tänkta företagsnamn redan är registrerat? Vi rekommenderar att du anmäler företaget eller det nya företagsnamnet via verksamt.se. Men du kan också beställa en förhandsgranskning av företagsnamnet.

Skicka helst in ärendet via verksamt.se istället

Om det inte finns särskilda skäl för att du vill ha en förhandsgranskning rekommenderar vi att du skickar in ett ärende via vår e-tjänst på verksamt.se Länk till annan webbplats. och ansöker om ett företagsnamn, istället för att beställa en förhandsgranskning. Detta eftersom förhandsgranskningen inte ger några garantier för att namnet är ledigt när du senare skickar in ansökan.

Vissa företag kan inte få en förhandsgranskning av företagsnamnet

Du kan inte få en förhandsgranskning av företagsnamnet om ditt företag eller din förening bedriver verksamhet som innebär att Finansinspektionen behöver ge tillstånd för att ändra bolagsordningen, stadgarna eller reglementet. Du ändrar företagsnamnet genom att lämna in en ansökan till oss. När vi har godkänt företagsnamnet meddelar vi Finansinspektionen som fortsätter handlägga ärendet.

Förhandsgranskningen ger inget skydd för namnet

Skyddet för ditt företagsnamn räknas från den dag du skickar in namnförslaget till Bolagsverket i ett nybildnings- eller ändringsärende. Det innebär att även om det vid en förhandsgranskning inte framkommit något hinder mot ditt föreslagna företagsnamn, så kan det komma in en ansökan om ett liknande företagsnamn eller varumärke efter det att förhandsgranskningen gjordes och innan ditt eget ärende kommit in.

Du kan beställa en förhandsgranskning

Du kan beställa en förhandsgranskning av Bolagsverket av ett eller flera företagsnamn för att kontrollera om det företagsnamn du har tänkt dig är ledigt eller om det redan finns registreringar som kan komma att bedömas som hinder mot ditt förslag.

Det kostar  1 400 kronor (momsfritt) per namnförslag.

Gör så här

 1. Skicka beställningen till: bolagsverket@bolagsverket.se.
 2. Skriv följande i mejlet:
  1. namn och telefonnummer till en kontaktperson
  2. personnummer eller organisationsnummer
  3. adress – dit vi ska skicka svaret
  4. förslag på företagsnamn (en avgift per namnförslag)
  5. beskrivning av verksamheten.
 3. Vi skickar en faktura till dig. Betala inget i förväg utan invänta fakturan.

Bolagsverket lämnar i förväg aldrig bindande besked om ett föreslaget företagsnamn.

Beställ inte trycksaker, skyltar och liknande förrän registreringen av ditt företagsnamn är klar.