Företagsnamn på främmande språk

Om du vill kan du registrera ditt företagsnamn på flera språk. Du kanske till exempel har ett exportföretag och har behov av att använda ditt företagsnamn på kundkretsens språk. Företagsnamn på främmande språk hette förut parallellfirma.

Exempelvis kan parallellfirmorna heta RT car & service och RT bil & service.

Anmäl företagsnamn på främmande språk i vår e-tjänst på verksamt.se

Du kan anmäla ett företagsnamn på främmande språk i vår e-tjänst på verksamt.se Länk till annan webbplats. eller på en blankett.

Översätt företagsnamnet

Företagsnamnet ska översättas så noggrant som möjligt. Översättningen måste inte vara ordagrann men lydelserna ska stämma med varandra. Om företagsnamnet innehåller en företagsform ska även den ingå, antingen på svenska eller vara översatt.

Exempel på översättningar av företagsnamn

Tabell som visar exempel registrerat företagsnamn och företagsnamnet på främmande (annat) språk

Registrerat företagsnamn

Företagsnamnet på främmande (annat) språk

Blommor och bin AB

Flowers and bees Limited company

Medovex Car repairAB

Medovex Autoreparatur GmbH

Medovex Car repairAB

Medovex bilreparation AB

 

Exempel på översättningar av företagsformerna

Aktiebolag

  • Limited company (Ltd)
  • Oy (osakeyhtiö)
  • Corporation
  • Inc. (incorporated)
  • GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (AG, Aktiengesellschaft)
  • SARL (société à responsabilité limitée) (S.A. Société Anonyme)

Handelsbolag

  • Trading partnership

Kommanditbolag

  • Limited partnership

Företagsnamnet på främmande språk ska stå i bolagsordningen

För ett aktiebolag ska företagsnamnet på främmande språk anges i samma paragraf som företagsnamnet i bolagsordningen. Det är bolagsstämman som beslutar om ett företagsnamn på främmande språk.