Geografiska begrepp

– exempel på företagsnamn med geografiska begrepp

Företagsnamn som innehåller ett geografiskt begrepp av betydande storlek och ett verksamhetsbeskrivande ord kan vi godkänna trots att det är liten skillnad mellan namnen.

Geografiska begrepp av betydande storlek är exempelvis

  • länder
  • kommuner
  • tätorter
  •  samhällen.

Företagsnamn jämförda med andra företagsnamn

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Tabell som visar exempel på företagsnamn jämförda med andra företagsnamn och om dessa godkänns eller inte.

Företagsnamn 1

Företagsnamn 2

Godkänns

Kommentar

Västkustens Mark & Asfalt

Västkustens Markförädling

Ja

Trots att Västkusten i båda företagsnamnen åtföljs av ordet ”mark”, gör de ytterligare skillnaderna som finns att de som helhet blir tillräckligt olika.

Bergslagen Fastigheter

Bergslagens Förvaltning

Ja

Tillägg av synonyma ord är tillräckligt när det är fråga om stora geografiska begrepp för att de ska bedömas som olika.

Synoptik Kramfors

Kramfors Optik

Ja

Trots att båda företagsnamnen innehåller Kramfors och det ord som beskriver verksamheten ”optik” blir de som helhet tillräckligt olika.

Storstockholms Golv

Stockholm Golv

Nej

Eftersom uppbyggnaden är densamma och den enda skillnaden i företagsnamnen är förledet ”Stor” finns en förväxlingsrisk.

Storstockholms Golv

Stockholms Golv och kakel

Ja

Trots att uppbyggnaden är liknande räcker skillnaden med tillägget ”och kakel” för att företagsnamnen ska bli tillräckligt olika. Trots att uppbyggnaden är liknande räcker skillnaden med tillägget ”och kakel” för att företagsnamnen ska bli tillräckligt olika.

Luleå Bygg Norr

Luleå Byggtjänst

Ja

Trots att uppbyggnaden är liknande räcker skillnaden i tilläggen för att företagsnamnen ska bli tillräckligt olika.

Möbelrenovering i Allsta

Möbelfixaren i Allsta

Nej

Allsta är en liten ort och därför finns risk för förväxling när företagsnamnen är uppbyggda på liknande sätt.

Allsta Möbelrenovering

Möbelfixaren i Allsta

Ja

Trots att båda företagsnamnen innehåller Allsta, som är en liten ort, och ett ord som beskriver verksamheten som inleds med ”möbel” blir namnen som helhet tillräckligt olika.

Företagsnamn jämförda med varumärken 

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Tabell som visar exempel på företagsnamn jämförda med varumärken och om dessa godkänns eller inte.

Företagsnamn

Varumärken

Godkänns

Kommentar

EuroSwed Education

EUROSWEDE

Nej

Trots viss stavningsskillnad blir likheterna så stora att förväxlingsrisk finns.

Arboga Machine Tool

ARBOGA

Nej

Ortnamnet Arboga är framträdande både i företagsnamnet och varumärket och därför finns risk för förväxling.

Machine Tool i Arboga

ARBOGA

Ja

Med konstruktionen med ”i Arboga” blir inte ortnamnet framträdande och någon förväxlingsrisk med varumärket finns inte.