Förnamn

– exempel på företagsnamn med förnamn

Företagsnamn som innehåller vanliga förnamn kan vi ofta registrera även om det bara är små skillnader mot företagsnamn som redan är registrerade. Om förnamnet är ovanligt gör vi en mer försiktig bedömning.

Företagsnamn jämförda med andra företagsnamn

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Tabell som visar exempel på företagsnamn jämförda med andra företagsnamn och om dessa godkänns eller inte.

Företagsnamn 1

Företagsnamn 2

Godkänns

Kommentar

Alis Klippotek

Alis Klipp

Nej

Trots det vanliga förnamnet är företagsnamnen i sin helhet för lika.

Annas Klippotek

Annas Klipp i Örebro

Ja

Tillägget ”i Örebro” gör att företagsnamnen skiljer sig åt tillräckligt. Detta förutsätter att företagen inte ligger nära varandra geografiskt.

Petra Invest

Petra Holding i Malmö

Ja

Samma förnamn och liknande ord samt ytterligare tillägg gör tillräcklig skillnad.

Hans Åkeri

Hasses Åkeri

Nej

Då det är samma tillägg, ”åkeri”, räcker inte skillnaden mellan Hans och Hasse för att undvika förväxlingsrisk.

Lars Åkeri

Lasses Frakt

Ja

Med synonyma tillägg blir företagsnamnen tillräckligt olika.

Annas Bygg

Annas Bygg i Karlstad

Ja

Vanligt förnamn med vanligt ord som beskriver verksamheten kan godkännas om ytterligare skillnader finns. Detta förutsätter att företagen inte ligger nära varandra geografiskt.

Balthazar Holding

Balthazar Invest

Nej

Förväxlingsrisk finns eftersom det är ett ganska ovanligt förnamn i kombination med ett liknande tillägg.

Balthazar Holding i Malmö

Balthazar Invest

Ja

Med ytterligare tillägg blir företagsnamnen ovan tillräckligt olika. Detta förutsätter att företagen inte ligger nära varandra geografiskt.

Företagsnamn jämförda med varumärken 

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Tabell som visar exempel på företagsnamn jämförda med varumärken och om dessa godkänns eller inte.

Företagsnamn

Varumärken

Godkänns

Kommentar

Stefanz Eventconsult

Stefanz

Nej

Eftersom varumärket endast består av Stefanz finns det risk för förväxling.

Anders Design

Anders Art

Ja

Vanligt förnamn med olika tillägg i både företagsnamnet och varumärket gör att namnen är tillräckligt olika.

Anna i Göteborg

Annas

Nej

Att förnamnet i varumärket är registrerat med ett genitiv-s gör inte att namnen blir tillräckligt olika.

Emma K

Emma

Ja

Eftersom det är ett vanligt förnamn ser vi Emma K som tillräckligt olikt Emma.