Fantasiord

– exempel på företagsnamn med fantasiord

Särpräglade fantasiord är exempel på starka dominanter. Företagsnamn som innehåller fantasiord med exakt samma stavning bedöms som förväxlingsbara trots att företagsnamnen för övrigt är olika.

Företagsnamn jämförda med andra företagsnamn

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Tabell som visar exempel på företagsnamn jämförda med andra företagsnamn och om dessa godkänns eller inte.

Företagsnamn 1

Företagsnamn 2

Godkänns

Kommentar

Tirxa Gun Johansson

Fastighetsservice Tirxa

Nej

Identiska fantasiord gör att det finns risk för förväxling trots olikheter i övrigt.

Swebia Computer

Sweba

Ja

En liten fonetisk och visuell skillnad mellan fantasiorden i kombination med tillägget Computer i det ena företagets namn, gör att vi bedömer dem som tillräckligt olika.

Swebia Computer

Sweba Computer

Nej

Med samma tillägg blir företagets namn som helhet för lika, trots den visuella och fonetiska skillnaden på fantasiordet.

Cika

CICA

Nej

Fantasiorden är i det närmaste identiska både fonetiskt och visuellt. Eftersom inget ytterligare tillägg heller finns kan de förväxlas.

Cika

Cicca

Ja

Fantasiorden skiljer sig tillräckligt – främst visuellt, för att inte förväxlas.

Appcon Bygg

Apcon

Nej

Fantasiorden är i det närmaste identiska och kan därför förväxlas.

Appcon Bygg

AP-CON Service

Ja

Fantasiorden kan uppfattas som fonetiskt ganska lika, men de olika tilläggen gör att den visuella skillnaden blir tillräckligt stor.

SUJAB

SAJAB

Ja

Trots en relativt liten skillnad i stavning blir företagens namn tillräckligt olika fonetiskt för att inte förväxlas.

Företagsnamn jämförda med varumärken 

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Tabell som visar exempel på företagsnamn jämförda med varumärken och om dessa godkänns eller inte.

Företagsnamn

Varumärken

Godkänns

Kommentar

Teact

TE-ACT

Nej

Risk för förväxling finns eftersom de båda namnen är i det närmaste identiska.

Teakt

TE-ACT

Ja

Stavningsskillnaden i kombination med den visuella olikheten, är tillräckligt för att namnen inte ska förväxlas.

Cescon Holding

Ceskon

Nej

Stor fonetisk likhet och mycket liten skillnad i stavning gör att det finns en risk för förväxling.

Din-X Logistic

DINEX

Ja

Den visuella olikheten är tillräcklig för att namnen inte ska förväxlas.