Efternamn

– exempel på företagsnamn med efternamn (släktnamn)

Traditionellt uppbyggda företagsnamn som innehåller vanliga efternamn och vanliga verksamhetsbeskrivande ord kan vi ofta registrera med endast skillnad i förnamn eller liknande.

Om det är fråga om mer ovanliga efternamn kan det krävas större skillnader för att det inte ska finnas en risk för förväxling.

Företagsnamn jämförda med andra företagsnamn

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Tabell som visar exempel på företagsnamn jämförda med andra företagsnamn och om dessa godkänns eller inte.

Företagsnamn 1

Företagsnamn 2

Godkänns

Kommentar

Hanssons Åkeri

Peter Hansson Åkeri

Ja

Det är tillräckligt med tillägg av exempelvis ort, förnamn eller initial när det är fråga om ett vanligt efternamn i kombination med ett vanligt ord som beskriver verksamheten.

Hanssons Åkeri

Hanssons Åkeri i Göteborg

Ja

Det är tillräckligt med tillägg av exempelvis ort, förnamn eller initial när det är fråga om ett vanligt efternamn i kombination med ett vanligt ord som beskriver verksamheten. När tillägget är ett ortnamn görs en restriktiv bedömning om företagen ligger geografiskt nära varandra. Detta förutsätter att företagen inte ligger nära varandra geografiskt.

Petterssons Bygg

Bröderna Petterssons Bygg

Ja

Bröderna Petterssons uppfattas som en kombination som kan skiljas från enbart Petterssons när det är fråga om ett vanligt efternamn.

Anna Jansson Design

Anna Jansson Inredning

Ja

De olika tilläggen räcker för att skilja företagsnamnen åt när det är fråga om ett vanligt för– och efternamn.

Perssons Transport

Perssons Åkeri

Ja

Tilläggen av synonyma ord är tillräckligt när det är fråga om mycket vanliga efternamn.

Anna Braathen Design

Braathen Design i Malmö

Nej

Tilläggen av förnamnet och ortsnamnet är inte tillräckligt eftersom det är fråga om ett mer ovanligt efternamn som följs av samma ord som beskriver verksamheten.

Randhem IT-Strategi

Randhem Konsult

Nej

Eftersom det är ett mycket ovanligt efternamn i kombination med tillägg som i båda fallen kan peka på liknande branscher, finns risk för förväxling.

Randhem IT-strategi

Paul Randhem Konsult

Ja

Trots att det är fråga om ett ovanligt efternamn, gör tillägget av förnamn och skillnaden i de ord som beskriver verksamheten att företagsnamnen blir tillräckligt olika.

Företagsnamn jämförda med varumärken 

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Tabell som visar exempel på företagsnamn jämförda med varumärken och om dessa godkänns eller inte.

Företagsnamn

Varumärke

Godkänns

Kommentar

Nymans VVS-service


Nymans


Nej


Nymans blir framträdande i både företagsnamnet och varumärket.


VVS-service Peter Nyman


Nymans


Ja


Tillägget av förnamnet räcker för att skilja företagsnamnet från varumärket.


Systrarna Brandt


Brandt


Ja


Systrarna Brandt uppfattas som en kombination som kan skiljas från varumärket Brandt.


Bengtsson & Partner Invest


Bengtssons


Ja


Bengtsson & Partner uppfattas som en kombination som kan skiljas från varumärket Bengtssons.