Bokstavskombinationer

– exempel på företagsnamn med bokstavskombinationer

Företagsnamn som innehåller en bokstavskombination får normalt ett begränsat skydd. Ju fler bokstäver som kombineras, desto starkare skydd får namnet. Då blir det svårare för liknande företagsnamn att bli godkända.

Företagsnamn med tvåbokstavskombinationer

Vi kan som regel godkänna ett företagsnamn som innehåller en tvåbokstavskombination om det inte finns något annat företagsnamn med samma tillägg. Tillägg som är synonyma räcker ofta för att företagsnamnen ska bedömas som tillräckligt olika.

Företagsnamn med trebokstavskombinationer

För trebokstavskombinationer blir det inte tillräcklig skillnad med synonyma tillägg. Det krävs att tillägget har en annan innebörd för att vi ska kunna godkänna namnet.

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Företagsnamn jämförda med andra företagsnamn

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Tabell som visar exempel på företagsnamn jämförda med andra företagsnamn och om dessa godkänns eller inte.

Företagsnamn 1

Företagsnamn 2

Godkänns

Kommentar

RT Bil och Mek

RT Bil och Service

Nej

Samma tillägg direkt efter en kombination av två bokstäver gör att det finns en risk för förväxling.

RT Bil och Mek

RT Service och Bil

Ja

Trots att ordet ”bil” finns med i båda företagsnamnen bedöms de som tillräckligt olika eftersom de är uppbyggda på olika sätt.

RT Åkeri

RT Transport

Ja

En kombination av två bokstäver följs av synonyma tillägg och det är tillräckligt.

R & T Bil

RT Car

Ja

Den fonetiska och visuella skillnaden, i kombination med att det inte är identiska tillägg, gör att företagsnamnen blir tillräckligt olika.

RTT Spedition

RTT Frakt

Nej

En kombination av tre bokstäver följs av synonyma tillägg och det gör att företagsnamnen inte är tillräckligt olika.

RT & T Spedition

RTT Frakt

Ja

Med synonyma tillägg blir dessa företagsnamn tillräckligt olika då kombinationerna av bokstäver är visuellt olika.

PG Bil

PEGE Bil

Nej

Den ljudmässiga likheten blir för stor trots viss visuell olikhet.

PG Bil

PEGE Billackering i Kramfors

Ja

Trots samma inledning som i ovanstående exempel blir dessa företagsnamn tillräckligt olika med de ytterligare tilläggen.

Företagsnamn jämförda med varumärken

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag. 

Tabell som visar exempel på företagsnamn jämförda med varumärken och om dessa godkänns eller inte.

Företagsnamn

Varumärke

Godkänns

Kommentar

R och T Bil

RT

Ja

Den fonetiska skillnaden mellan kombinationerna av bokstäver är tillräcklig.

R och T Bil

R & T

Nej

Den fonetiska likheten gör att det finns risk för förväxling.

R & T Bil

RT Bil

Nej

Med samma tillägg blir det risk för förväxling, trots viss skillnad både fonetiskt och visuellt.

VBA Solutions

WBA

Ja

Olikheten i stavning i kombinationerna av bokstäver är tillräcklig.