Exempel på företagsnamn

Vi har tagit fram en exempelsamling för att hjälpa dig att välja företagsnamn. Exemplen kan också fungera som ett stöd om Bolagsverket hittar hinder mot ett företagsnamn och du måste skicka in nya namnförslag.

Länkar till olika exempel

Bokstavskombinationer

Företagsnamn som innehåller en bokstavskombination får normalt ett begränsat skydd. Ju fler bokstäver som kombineras, desto starkare skydd får namnet. Då blir det svårare för liknande företagsnamn att bli godkända.

Förnamn

Företagsnamn som innehåller vanliga förnamn kan vi ofta registrera även om det bara är små skillnader mot företagsnamn som redan är registrerade. Om förnamnet är ovanligt gör vi en mer försiktig bedömning.

Efternamn

Traditionellt uppbyggda företagsnamn som innehåller vanliga efternamn och vanliga verksamhetsbeskrivande ord kan vi ofta registrera med endast skillnad i förnamn eller liknande.

Geografiska begrepp

Traditionellt uppbyggda företagsnamn som innehåller ett geografiskt begrepp av betydande storlek och ett vanligt verksamhetsbeskrivande ord kan vi godkänna trots att det är liten skillnad mellan namnen.

Fantasiord

Särpräglade fantasiord är exempel på starka dominanter. Företagsnamn som innehåller fantasiord med exakt samma stavning bedöms som förväxlingsbara trots att företagsnamnen för övrigt är olika.

Vi bedömer varje enskilt namnförslag

Kom ihåg att detta bara är riktlinjer som ska hjälpa dig att lämna bra namnförslag. Bolagsverkets handläggare måste ändå i varje enskilt fall göra en bedömning av om det finns någon risk för förväxling med ett annat företagsnamn. Det är alltid fråga om en helhetsbedömning där vi både tittar på hur lika företagsnamnen är och om företagen är verksamma i samma bransch.

Det kan också finnas speciella omständigheter, som exempelvis att företagen ligger nära varandra geografisk eller har en ovanlig verksamhet, som motiverar att vi inte följer dessa riktlinjer.