Lagar för företagsnamn

Här finns lagar och förordningar för företagsnamn.

Reglerna om företagsnamn finns i lagen (2018:1653) om företagsnamn. Dessutom finns särskilda regler för olika företagsformer i de olika författningar som styr respektive företagsform, till exempel aktiebolagslagen och lag om handelsbolag och enkla bolag.

Lagar och förordningar

EU-förordningar och direktiv

Rättsfall

  • Kammarrätten, målnr. 1899-2000 QuandD.NeT Ek.för.
  • Förvaltningsrätten i Härnösand (tidigare Länsrätten), målnr. 859-00 www.bygghuset.nu
  • Förvaltningsrätten i Härnösand (tidigare Länsrätten), målnr. 2315-01 www.awapatent.com