Exempel på ett ärendes gång

Det här är ett exempel för ett ärende om administrativ hävning av företagsnamn. Efter de tre inledande stegen finns ett fjärde steg med fyra olika alternativ, beroende på hur företaget agerar.

1. Ansöker om administrativ hävning

Anna Andersson ansöker om administrativ hävning av det registrerade företagsnamnet Företaget AB hos Bolagsverket.

2. Bolagsverket handlägger ärendet

När ansökan är komplett och registreringsavgiften är betald tar Bolagsverket upp ansökan till prövning.

3. Företaget får ett brev från Bolagsverket

Företaget AB får ett brev från Bolagsverket om att Anna Andersson vill häva företagsnamnet Företaget AB. Företaget AB ska skriva under det bifogade delgivningskvittot och skicka tillbaka det till Bolagsverket. Bolagsverket ber också Företaget AB att svara på om det medger eller motsätter sig ansökan inom tre veckor från det att delgivningskvittot har skrivits under.

4. Olika alternativ beroende på hur företaget agerar

Bengt Bengtsson som är behörig företrädare för Företaget AB...

... svarar inte

 • Bolagsverket beslutar att häva registreringen av företagsnamnet Företaget AB.
 • Bolagsverket skickar ett brev med beslutet om hävning till både Anna Andersson och till Företaget AB.
 • Företaget AB har en månad på sig från beslutet, att ansöka om återvinning. Därefter tar Bolagsverket bort registreringen av Företaget AB.
 • Bolagsverket publicerar beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).
  Företaget AB beslutar om att anta ett nytt företagsnamn och anmäler det till Bolagsverket.

... går med på att företagsnamnet hävs.

 • Bolagsverket beslutar att häva registreringen av företagsnamnet Företaget AB.
 • Bolagsverket skickar ett brev med beslutet om hävning till både Anna Andersson och till Företaget AB.
 • Företaget AB har en månad på sig från beslutet, att ansöka om återvinning. Därefter tar Bolagsverket bort registreringen av Företaget AB.
 • Bolagsverket publicerar beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).
  Företaget AB beslutar om att anta ett nytt företagsnamn och anmäler det till Bolagsverket.

... svarar inte men begär återvinning senare.

 • Bolagsverket beslutar att häva registreringen av företagsnamnet Företaget AB.
 • Bolagsverket skickar ett brev med beslutet om hävning till både Anna Andersson och till Företaget AB.
 • Bengt Bengtsson vill ha tillbaka företagsnamnet Företaget AB. Han begär återvinning av beslutet.
 • Bolagsverket lämnar över ärendet till Patent- och marknadsdomstolen. Sökanden måste betala en tilläggsavgift till domstolen.
 • Bolagsverket meddelar Anna Andersson och Företaget AB om att ärendet har lämnats över till Patent- och marknadsdomstolen.
 • Domstolen meddelar Bolagsverket om dom eller beslut.

... går inte med på att företagsnamnet hävs och skickar in ett bestridande.

 • Bolagsverket meddelar Anna Andersson om att Företaget AB inte går med på att häva företagsnamnet. Hon kan nu begära att ärendet lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen. Om Anna Andersson inte begär att ärendet lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen kommer Bolagsverket att avskriva ärendet.
 • Anna Andersson begär att ärendet lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen.
 • Bolagsverket lämnar över ärendet till Patent- och marknadsdomstolen. Sökanden måste betala en tilläggsavgift till domstolen.
 • Bolagsverket meddelar Anna Andersson och Företaget AB om att ärendet har lämnats över till Patent- och marknadsdomstolen.
 • Domstolen meddelar Bolagsverket om dom eller beslut.