Administrativ hävning av företagsnamn

Du kan ansöka om att häva ett företagsnamn som är registrerat hos Bolagsverket.

Ansök hos Bolagsverket

Möjligheten att häva ett företagsnamn gäller alla företags- och föreningsformer som vi registrerar. Det här gäller företagsnamnet, det särskilda företagsnamnet och företagsnamnet på främmande språk.

När kan du ansöka om att häva ett företagsnamn?

Ett registrerat företagsnamn kan till exempel hävas om det:

  • är förväxlingsbart med någon annans registrerade eller inarbetade företagsnamn eller varumärke
  • har förlorat sin särskiljningsförmåga
  • har kommit att strida mot lag eller annan författning
  • är vilseledande
  • inte har använts inom en period av fem år i följd.

Eller om:

  • innehavaren inte längre är näringsidkare.

Ansök hos rätt myndighet

Vill du häva ett registrerat företagsnamn kan du gå till domstol eller ansöka om administrativ hävning av företagsnamnet hos den myndighet där namnet är registrerat.

I många fall är det Bolagsverket du ska vända dig till eftersom vi registrerar de flesta företagsformer som finns i Sverige.

Om du vill ansöka om hävning av namnet på en

  • understödsförening – kontakta Finansinspektionen
  • stiftelse – kontakta Länsstyrelsen
  • samfällighetsförening – kontakta Lantmäteriet.

Om du vill ansöka om administrativ hävning av varumärkningsregistrering, kontakta PRV.