Specialföretag

Bolagsverket kan registrera att ett företag eller en förening är ett så kallat specialföretag. Reglerna om detta finns i försäkringsrörelselagen.

Vad är ett specialföretag?

Ett specialföretag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som tar över försäkringsrisker utan att vara ett försäkringsföretag.

Ansök om tillstånd hos Finansinspektionen

Dessa företag ska först ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen Länk till annan webbplats.att driva verksamhet som specialföretag. Sedan kan de anmäla till Bolagsverket att de fått tillstånd och alltså är ett specialföretag.