Om verklig huvudman – Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)

Alla EEIG ska anmäla verklig huvudman till oss på Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis en EEIG. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan du kan anmäla verklig huvudman måste grupperingen ta reda på om den har någon och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska grupperingen även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar grupperingen.

Grupperingen kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar grupperingen. Då har grupperingen ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Grupperingen kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar grupperingen. En person kan kontrollera en gruppering på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna genom medlemskap
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis grupperingsavtalet som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar en gruppering tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partners.

Flera företag

I en grupp av flera företag, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen i gruppen.

Olle äger 100 % av Företag A som äger 100  % av Företag B, Olle är därför verklig huvudman i både Företag A och Företag B.

Exempel på vem som är verklig huvudman

En medlem kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i en gruppering. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.   

Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 procent av rösterna i en gruppering. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om grupperingen kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över grupperingen så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En medlem kontrollerar 10 procent av rösterna i en gruppering. Personen har genom avtal med övriga medlemmar rätt att utse företagsledaren. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän. 

Fyra medlemmar kontrollerar 25 procent var av rösterna i en gruppering. Ingen av dem uppnår mer än 25 procent. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.

Grupperingen ägs av ett utländskt företag och kan inte komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget. Därför kan grupperingen inte avgöra vem som är verklig huvudman.

Anmäl verklig huvudman

När du tagit reda på om grupperingen har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är ska du anmäla det till oss. Du ska också anmäla till oss om grupperingen inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

Anmälan gör du här på bolagsverket.se. En behörig företrädare för grupperingen loggar in i e-tjänsten och anmäler uppgifterna. Det kostar 250 kronor.

Vill du veta mer om anmälan? Läs på sidan Så anmäler du verklig huvudman.

Om uppgifterna ändras ska grupperingen göra en ny utredning och en ny anmälan.  

Anmälan ska bland annat innehålla

  • organisationsnummer
  • namn på grupperingen
  • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
  • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar grupperingen
  • omfattningen av kontrollen, i procent
  • uppgift om personen äger eller kontrollerar grupperingen tillsammans med närstående eller genom andra företag eller föreningar.